Kullanım Koşulları ve Gizlilik

Civar.com tüm ziyaretçilere açık bir web sitesidir. Civar.com ziyaretçilerine yakınlarında bulunan ürünleri, ürünlere ilişkin bilgileri sunan bir arama motorudur. Tüm ziyaretçileri için ücretsiz hizmet sunmaktadır.

Civar.com’da yer alan ürün, stok, fiyat,ürün açıklaması mağaza konumu gibi bilgiler ilgili mağazaların sunduğu hizmetlerden elde edilmektedir. Ürünlerle ilgili bilgiler belirli periyotlarda firmalardan alınmaktadır.

Bu firmalardan alınan bilgiler doğrudan ziyaretçilere sunulmaktadır. Civar.Com ile mağazalar arasında ürün stok fiyat ürün açıklaması ve konumla ilgili farklılık bulunması halinde Civar.com sorumluluğu üstlenmez.

Kullanıcıların tamamı, Civar.Com’u yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla kullanacaklarını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. Civar.Com dâhilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. İşbu iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Civar.Com’un doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Civar.Com’da mevcut ürün bilgilerinin ve mağaza konumlarının doğruluk ve güncelliğini sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız. Lakin gösterdiğimiz çabaya rağmen, bu bilgiler, fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir, birtakım farklılıklar olabilir. Bu sebeple, site içerisinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve güncelliği ile ilgili tarafımızca, açık veya zımni, herhangi bir garanti verilmemekte, hiçbir taahhütte bulunulmamaktadır.

Sistem ya da internette oluşacak gecikmeler ya da Alıcı’nın satın alma aşamalarında ortaya çıkacak gecikme ve sair aksaklıklar son kalan stok Mal/Hizmetinin farklı müşteriler tarafından satın alınması Civar.Com’dan kaynaklanmayan sebeplerle stok ile ilgili ortaya çıkacak hatalar ya da malın temin/teslim edilmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda Civar.com sorumlu olmayacak, bu hususta herhangi bir yükümlülük altına sokulamayacak Alıcı’ya bir ayrıcalık sağlanmayacaktır. Civar.Com teknik nedenlerden kaynaklanan Mal/Hizmet, fiyat, stok ve her türlü güncelleme hatalarının hiçbirinden sorumlu değildir.GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Civar.Com olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu sebeple, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, aydınlatma ve bilgilendirme amacıyla Civar.Com e-ticaret platformları üzerinden işlenen kişisel verilere ilişkin işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”) sunulmaktadır.

Çevrimiçi Ziyaretçi

 • İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır:

  • İşlem Güvenliği
  • IP adresi
  • İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri
  • Trafik verileri
  • Kullanıcı adı ve kullanıcı şifresi
  • log kayıtları
  • Çerez bilgileri
  • Lokasyon
  • Konum Bilgileri

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

  Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenebilir:

  İşlem Güvenliği Verileriniz

  İşleme Amacı: mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, sahte üyeliklerin tespiti ve engellenmesi, hatalı işlemlerin tespiti, uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması, hukuki süreçlerin yürütülmesi, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi, talep ve şikayetlerin takibi, bilgi güvenliği ve denetim faaliyetinin yürütülmesi

  Hukuki Sebep: Kanunlarda açıkça öngörülmesi, Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  Açık Rızaya Tabi Veri İşleme Faaliyetleri
  İşlenen Kişisel Veri: Lokasyon(Konum Bilgileri)
  İşleme Amacı: Tarafınıza en yakın mağaza bilgilerinin paylaşılması, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

  İşlem güvenliği verileriniz; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat kapsamında faaliyetlerin icrası ve hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi amacıyla kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; anlaşmalı hukuk bürosu ile adli ve idari süreçlerin takibi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; sunucuları yurt dışında bulunan yurt içi hizmet tedarikçileri ile yazılım, siber güvenlik, mobil uygulama bilişim altyapı desteğinin sağlanması amacıyla Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin maddeleri uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle, ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılmaktadır.

 • KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

  Kişisel Verileriniz; Civar.Com’a ait web siteleri, mobil uygulamalarında yer alan bilgi güvenliği sistemleri ve elektronik cihazlar vasıtasıyla web sitesi ve mobil uygulamaları ziyaretiniz esnasında elektronik ortamda otomatik olarak toplanmaktadır.